Prof. Edoardo Barbieri a Luca Rivali na Katedre cudzích jazykov PF KU v Ružomberku

  V dňoch od 25. do 28. apríla 2022 boli hosťami našej fakulty dvaja významní profesori Katolíckej univerzity v Miláne Edoardo Barbieri a Luca Rivali.
  Prof. Edoardo Barbieri a Luca Rivali na Katedre cudzích jazykov PF KU v Ružomberku

  V dňoch od 25. do 28. apríla 2022 boli hosťami našej fakulty dvaja významní profesori Katolíckej univerzity v Miláne Edoardo Barbieri a Luca Rivali. Edoardo Barbieri je profesor a vedec z Katedry knižných dejín a jeho kolega Luca Rivali profesor z Katedry dejín a ekonomiky knižníc Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Miláne.

  Obaja predniesli sériu prednášok venovaných talianskej literatúre. Cyklus ich prednášok sa venovali témam: Ako veľké dejiny ľudstva ovplyvňujú a určujú dejiny normálnych ľudí a Ako literatúra predstavuje situácie, v ktorých sa bežní smrteľníci často i nechtiac ocitnú.

  Profesor Barbieri hovoril o románe Snúbenci od Alessandra Manzoniho (Spolok sv. Vojtecha, 2017) a prof. Luca Rivali o knihe Čarodejnica a kapitán súčasného talianskeho spisovateľa Leonarda Sciasciu, Sicílčana, známeho predovšetkým svojimi románmi, ktoré odsudzujú prítomnosť mafie na Sicílii.

  Do veľmi krásnych a živých hodín sa zapojili taktiež študenti, ktorí sa so záujmom zúčastnili všetkých stretnutí. Okrem týchto hodín sa uskutočnilo niekoľko stretnutí profesorov s kolegami z Katedry cudzích jazykov. Témou bola predovšetkým spolupráca medzi Katolíckou univerzitou v Miláne a Katolíckou univerzitou v Ružomberku pre zvýšenie počtu projektov Erasmus+ ako aj iné možnosti spolupráce či konkrétnu podporu Katedry cudzích jazykov na PF KU v Ružomberku. 

  Mimoriadne zaujímavým výsledkom bol podcast nahraný v kabinete Katedry cudzích jazykov, ktorý je dostupný aj na Spotify. Ide o desaťminútové rozhlasové vysielanie v taliančine na našej Katedre cudzích jazykov o spolužití študentov z rôznych krajín aj v tejto ťažkej chvíli, ktorú práve prežívame.

  Prehrať podcast