Profesor Rastislav Adamko – laureát Ceny Fra Angelica

  Cena je každoročne udeľovaná ako prejav uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi.
  Profesor Rastislav Adamko – laureát Ceny Fra Angelica

  V utorok 24. mája 2022 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie Ceny „Fra Angelica“, ktoré  osobnostiam v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tým, čo sa vo svojej tvorbe i práci mimoriadne pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku, udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru pod gesciou ordinára Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Františka Rábeka. Cena je každoročne udeľovaná ako prejav uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi.

  Jedným z tohtoročných laureátov v oblasti hudobného umenia je aj prodekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. Jeho rozsiahla vedecká, umelecká, pedagogická a publikačná činnosť ho už dlhé roky radí medzi významné a popredné slovenské osobnosti venujúce sa duchovnej hudbe.

  V bohatej vedeckej a umeleckej práci profesora Adamka sa spája rovina teoretická (vedecké výskumy, projektová a publikačná činnosť) s rovinou praktickou (interpret – huslista, skladateľ, autor mnohých liturgických spevov). Okrem toho sa laureát vyznačuje aj hlbokými charakterovými vlastnosťami, akými sú skromnosť, pokora, ľudskosť a ochota pomáhať.

  Gratulujeme k oceneniu a laureátovi prajeme do ďalších rokov veľa síl a entuziazmu!