Študentská vedecká aktivita pod názvom teória, prax a veda

  organizovaná Katedrou telesnej výchovy a športu
  Študentská vedecká aktivita pod názvom teória, prax a veda

  Dňa 10. 05. 2022 sa uskutočnilo fakultné kolo ,,Študentskej vedeckej aktivity“,  pod názvom TEÓRIA, PRAX A VEDA, organizované Katedrou telesnej výchovy a športu a pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. P. Kršku, PhD. v teoretickej sekcii. Študenti predstavili a prezentovali rezultáty svojej vedeckej práce odbornej komisii a auditóriu.

  Umiestnenie:
  1.miesto: Daniel Židek
  2.miesto: Patrik Oravec
  3.miesto: Dávid Weiss, Kristián Babinský

  Srdečne blahoželáme!

  Poďakovanie patrí organizátorom podujatia, ako aj odbornej komisii a kolegom KTVŠ. 
  Vybrané víťazné práce postúpia do celoštátnej súťaže, ktorú organizuje Fakulta športu PU v Prešove. Podporujeme mladé vedecké talenty.

  Katedra telesnej výchovy a športu
  Pedagogická fakulta, KU v Ružomberku