Termíny odovzdania záverečných prác a ďalších potrebných dokumentov k štátnym záverečným skúškam

  Akademický rok 2022/2023

  Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie v stanovenom termíne:

  • študent prácu nahrá do systému Ais2 a 1 ks záverečnej práce v pevnej väzbe odovzdá na študijnom oddelení
  • zadanie záverečnej práce, ak ho doteraz študent neodovzdal na ŠO;
  • protokol o kontrole originality (vytlačiť prvých 10 strán) – zopnutý;
  • licenčnú zmluvu pre CRZP vytlačenú obojstranne! z AIS2 apodpísanú!;
  • rodný list, sobášny list;
  • v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé štúdium), predloží všetky ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil;
  • prihlášku na obhajobu záverečnej práce (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 10/21 riadne vyplnenú a podpísanú študentom);
  • v prípade používania ďalších titulov, študent doloží kópiu dokladu o získaní titulu. Ak titul získal na inej VŠ, kópia musí byť overená.

  Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 3 týždne pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie:

  • prihlášku na štátnu skúšku na každý predmet zvlášť (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 10/21 riadne vyplnenú a podpísanú študentom, môže ju priniesť spolu s prihláškou na obhajobu záverečnej práce); 

  AK MÁ ŠTUDENT SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY, DONESIE UVEDENÉ DOKLADY NARAZ!!!

  POKIAĽ ŠTUDENT NEMÁ SPLNENÉ UVEDENÉ PODMIENKY, NEBUDE MÔCŤ PRISTÚPIŤ K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE!!!

   

   Termíny

  17.4.2023  PONDELOK

   17.4.2023 (Po) o 8.00 hod.     BC  denná forma a externá forma

  Biológia, Geografia, Hudobné umenie, Hudobná výchova, Chémia, Informatika, Matematika, Náboženská výchova, Ruský jazyk, Taliansky jazyk

  maria.korbova@ku.sk, eva.bumberova@ku.sk

          

  17.4.2023 (Po) o 13.00 hod.   BC denná forma

  Telesná výchova, Výtvarná výchova a študenti medzifakultného štúdia, ktorí píšu prácu na FF

  maria.korbova@ku.sk, eva.bumberova@ku.sk

   

  17.4.2023 (Po) o 8.00 hod.      BC denná forma

  Predškolská a elementárna pedagogika  (študenti B – Ch)

  erika.horvathova@ku.sk

                                   

  17.4.2023 (Po) o 10.00 hod.    BC denná forma

  Predškolská a elementárna pedagogika (študenti K – R)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  17.4.2023 (Po) o 13.00 hod.    BC denná forma

  Predškolská a elementárna pedagogika (študenti S – Z)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  17.4.2023 (Po) o 8.00 hod.      MGR denná forma

  Ekonomika a manažment podniku

  eva.bumberova@ku.sk

   

  17.4.2023 (Po) o 13.00 hod.    MGR denná forma

  Sociálna práca

  eva.bumberova@ku.sk 

  18.4.2023  UTOROK

   18.4.2023 (Ut) o 8.00 hod.      MGR  denná forma a externá forma

  Biológia, Geografia, Hudobná výchova, Hudobné umenie, Informatika, Matematika, Náboženská výchova, Ruský jazyk, Taliansky jazyk, Výtvarná výchova a študenti medzifakultného štúdia, ktorí píšu prácu na FF

  maria.korbova@ku.sk, eva.bumberova@ku.sk

   

  18.4.2023 (Ut) o 8.00 hod.      BC externá forma

  Predškolská a elementárna pedagogika (študenti B – L)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  18.4.2023 (Ut) o 10.00 hod.    BC externá forma

  Predškolská a elementárna pedagogika (študenti M – V)

  erika.horvathova@ku.sk

   

   18.4.2023 (Ut) o 8.00 hod.      BC denná forma

  Manažment (študenti A – K)

  eva.bumberova@ku.sk

   

  18.4.2023 (Ut) o 13.00 hod.    BC denná forma

  Manažment  (študenti L – Z)

  eva.bumberova@ku.sk

    19.4.2023  STREDA

   

  19.4.2023 (St) o 8.00 hod.       BC denná forma a externá forma

  Pedagogika

  maria.korbova@ku.sk,  eva.bumberova@ku.sk                          

   

  19.4.2023 (St) o 13.00 hod.     BC denná forma a externá forma

  Špeciálna pedagogika

  maria.korbova@ku.sk, eva.bumberova@ku.sk                             

    

  19.4.2023 (St) o 8.00 hod.       MGR denná forma

  Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (študenti B – I)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  19.4.2023 (St) o 10.00 hod.     MGR denná forma

  Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (študenti K – V)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  19.4.2023 (St) o 13.00 hod.     MGR externá forma

  Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (študenti B – V)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  19.4.2023 (St) o 13.00 hod.     BC externá forma

  Manažment

  eva.bumberova@ku.sk

   

  19.4.2023 (St) o 8.00 hod.       BC denná forma

  Sociálna práca

  eva.bumberova@ku.sk

   

  19.4.2023 (St) o 13.00 hod.     BC externá forma

  Sociálna práca

  eva.bumberova@ku.sk

   

  19.4.2023 (St) o 14.00 hod.     MGR externá forma

  Sociálna práca

  eva.bumberova@ku.sk

  TIETO TERMÍNY JE NUTNÉ DODRŽAŤ!!!