Účasť na putovnom seminári Klenoty Lombardskej kultúry od stredoveku po súčasnosť

    Študentky Katedry cudzích jazykov sa zúčastnili na putovnom seminári

    V termíne od 6. do 9. mája 2024 sa študentky Katedry cudzích jazykov zúčastnili na putovnom seminári KLENOTY LOMBARDSKEJ KULTÚRY OD STREDOVEKU PO SÚČASNOSŤ. Katedra cudzích jazykov (Odbor učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii) v spolupráci s Katedrou historických, filologických a spoločenských vied a Knižnicou Európskeho výskumného centra pre vydávanie kníh Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca v Miláne zorganizovali študijný pobyt pre skupinu študentiek magisterského ročníka a ich pedagógov PaedDr. Rosangelu Libertini, PhD. a PaedDr. Vieru Rassu Nagy, PhD. Počas týchto dní mali účastníci unikátnu príležitosť oboznámiť sa s kultúrou a historickými pamiatkami nie len severného Talianska, ale aj svetového rozmeru. Počas tohto študijného pobytu navštívili také talianske mestá, ako Brescia, Miláno, Verona, Lonato del Garda a Sirmione. Počas celého týždňa budúci učitelia talianskeho jazyka  absolvovali intenzívne prednášky na rôzne témy.

    Spolupráca dvoch katolíckych univerzít umožnila našim študentom a profesorom prehĺbiť medzinárodné vzťahy a otvoriť možnosti na ďalšie podobné vzdelávacie projekty v budúcnosti.