V súťaži „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2024“ a „Najkrajšia kniha a Slovensku 2023“ ocenili tri kalendáre Miroslava Sanigu

    Vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2023

    Tohtoročné slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2023 organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov prinieslo dve tretie priečky a jedno čestné uznanie pre pracovníka Katedry biológie a ekológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Miroslava Sanigu, CSc.

    Miroslav Saniga získal tretie miesto v kategórii STOLOVÉ KALENDÁRE – INÉ s tematikou prírodných scenérií a prírodnín: „Miroslav SANIGA – FOSFA Life Science 2024“. Rovnako 3. miesto obsadil v kategórii STOLOVÉ KALENDÁRE – OBCE s tematikou rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v chotári vysokohorskej obce Donovaly: „OBEC DONOVALY 2024“. Za viaclistový monotematický nástenný kalendár:  Murárik červenokrídly – nadprirodzená vtáčia ikona nebotyčných brál čiernokamenskej Záhrady Eden 2024“ obdržal čestné uznanie v 32. ročníku súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2024.

    Slávnostné udeľovanie ocenení spojené s vernisážou sa uskutočnilo 9. apríla 2024 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.  Ocenené kalendáre a knihy sú v rámci výstavy najlepších diel vystavené v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a záujemcovia si ich môžu prezrieť do konca mája 2024.