Výstava o Leonardovi Da Vincim otvorená talianskou veľvyslankyňou

    Dňa 16. mája 2023 navštívila Katolícku univerzitu v Ružomberku talianska veľvyslankyňa na Slovensku Catarina Flumiani.
    Výstava o Leonardovi Da Vincim otvorená talianskou veľvyslankyňou

    Návšteva bola realizovaná pri príležitosti otvorenia výstavy „Leonardo da Vinci“, ktorú zorganizovali pedagogičky Katedry cudzích jazykov PF KU v Ružomberku (talianskeho jazykového programu). Vernisáž a samotnú výstavu v priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku koordinovala Rosangela Libertini a výstava je naplánovaná na prezentáciu v najbližších mesiacoch v ďalších výstavných priestoroch v regióne.

    Veľvyslankyňa počas stretnutia s rektorom Jaroslavom Demkom diskutovala o projektoch spolupráce zameraných na podporu výučby talianskeho jazyka na univerzite. V rámci svojho programu na univerzite navštívila aj univerzitné pastoračné centrum v priestoroch pedagogickej fakulty a následne sa stretla s pedagogickými pracovníkmi zabezpečujúcimi výučbu talianskeho jazyka na univerzite, ako aj Gymnázia sv. Moniky v Prešove (Mgr. Jana Rizzo), kde sa vyučuje taliančina ako druhý cudzí jazyk.

    Veľvyslankyňa privítala záujem o taliansky jazyk a kultúru v celom regióne a znovu potvrdila záväzok zabezpečiť pravidelné iniciatívy na podporu v tejto oblasti.