XVIII. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť

  Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadala v dňoch 26. – 27. 4. 2022 XVIII. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť.
  XVIII. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť

  Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadala v dňoch 26. – 27. 4. 2022 XVIII. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť. Súťaž sa konala v rámci 2. ročníka medzinárodného multižánrového festivalu akademický Ružomberok – UNIUM 2022. Súťaže, ktorá je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru, sa v aktuálnom ročníku zúčastnilo viac ako 60 účastníkov zo Slovenska (Ružomberok, Nitra), Česka (Hradec Králové), Poľska (Częstochowa, Gliwice).

  Súťaž prebiehala v kategóriách hra na klavíri, hra na organe, sólový spev, štvorručná hra na klavíri a komorný spev. Súťažilo sa v Organovej sieni na Fakulte zdravotníctva KU a v Kostole povýšenia sv. Kríža v Ružomberku.

  Výkony mladých interpretov posudzovala medzinárodná porota, zložená z renomovaných pedagógov a interpretov zo Slovenska, Poľska a Česka. Už tradičným a mimoriadne obľúbeným sprievodným podujatím bol Koncert porotcov, ktorý sa konal v podvečer prvého súťažného dňa. 

  Autor: Miriam Matejová