XX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť

  V dňoch 23. – 24. apríla 2024 usporiadala Katedra hudby PF KU v Ružomberku v poradí už XX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť
  XX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť

  Hudba je druh komunikácie, s ktorou sa dorozumiete na celom svete bez toho, aby ste ovládali cudzie jazyky. Je to spôsob, ktorým sa odhaľuje srdce toho, ktorý danú hudbu interpretuje. Kto toto nevie počúvať, nevie o čom hudba je.
  (Anonym)

  V dňoch 23. – 24. apríla 2024 usporiadala Katedra hudby PF KU v Ružomberku v poradí už XX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť, ktorá sa konala v rámci 4. ročníka medzinárodného multižánrového festivalu Akademický Ružomberok – UNIUM 2024. Počas dvoch súťažných dní sa svojimi interpretačnými výkonmi prezentovali súťažiaci z vysokých škôl pedagogického smeru,  študenti stredných škôl a konzervatórií zo Slovenska, Českej republiky, Poľska. Teší nás fakt, že hoci je postavenie hudobnej výchovy v  školstve stále neistejšie a akoby vytláčané na okraj, účasť na súťaži bola mimoriadna.

  Odborná porota bola aj v aktuálnom roku medzinárodná. V kategóriách hra na klavíri a štvorručná hra na klavíri sme privítali predsedu poroty Františka Perglera (Slovensko), členov Agatu Hołdyk (Poľsko) a Martina  Jurča (Slovensko). Kategória hra na organe bola obsadená predsedom Michaelom Matthesom (Francúzsko) a členmi poroty Jaroslavom Tůmom (Česká republika) a Davidom di Fiore (Slovensko). Súťažiacich v odboroch sólový a komorný spev posudzovali predsedkyňa Anna Noworzyn-Sławińska (Poľsko) a členovia poroty Lucia Kostúrová (Slovensko) a Martina Procházková (Slovensko).

  Prvý deň súťaže, po slávnostnom odovzdaní cien za kategórie hra na klavíri, štvorručná hra na klavíri a hra na organe, ukončil Koncert porotcov, ktorý sa stal medzi Ružomberčanmi veľmi obľúbeným a vyhľadávaným podujatím. Pozvanie na koncert aj prijal rektor KU v Ružomberku Jaroslav Demko. Druhý súťažný deň sa niesol v znamení spevu – komorného a sólového.

  XX. ročník Študentskej umeleckej činnosti bol opäť jasným dôkazom toho, že na Katolíckej univerzite v Ružomberku pracuje veľa kvalitných odborníkov, študuje veľa dobrých študentov a prichádza sem veľa vzácnych hostí, ktorí sa na jej pôdu dokonca radi vracajú!

  Autor: PaedDr. Miriam Matejová, PhD.