Získali sme akreditáciu magisterského učiteľstva telesnej výchovy

  Udelenie akreditácie Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy magisterský stupeň štúdia
  Získali sme akreditáciu magisterského učiteľstva telesnej výchovy

  Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na svojom zasadnutí 2. decembra 2021 rozhodla o udelení akreditácie Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii - na magisterskom stupni štúdia, v dennej forme.

  Súčasní študenti učiteľstva telesnej výchovy na bakalárskom stupni teda môžu pokračovať v magisterskom štúdiu na Pedagogickej fakulte. Zároveň sú v Ružomberku vítaní aj záujemcovia z celého Slovenska, ktorí chcú študovať učiteľstvo telesnej výchovy jednopredmetové alebo učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s iným predmetom (napríklad informatikou, geografiou, biológiou). 

  Kompletnú ponuku študijných programov nájdete v prijímacom konaní

  V posledný novembrový deň sa na fakulte uskutočnilo posudzovanie komisiou akreditačnej agentúry k spoločnému magisterskému študijnému programu Sociálny pracovník pre deti a mládež. Veríme, že aj tento program potvrdí súlad so všetkými štandardmi, získa akreditáciu a rozšíri tak ponuku programov Pedagogickej fakulty o prvý program v anglickom jazyku.