Ing. Miroslava Vojsovičová

  Referentka, Fakultný správca AIS2, Nepedagogická zamestnankyňa
  Ing. Miroslava Vojsovičová

  Kde ma nájdete

  Pedagogická fakulta, Dekanát PF

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A128
  Telefón: +421 918 722 126
  Email: miroslava.vojsovicova@ku.sk