Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

Publikácia je súčasťou grantového projektu KEGA 012KU-4/2019 Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré zaostávajú vo výsledkoch pre nedostatočnú subvenciu v škole alebo v rodine.

Informácie o publikácii

Autor/Kolektív:Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (Eds.)
Rok vydania:2021
ISBN:978-80-561-0870-3
Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia