prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: jaromir.sedlacek@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  FTVŠ UK Bratislava

  1979

  učiteľstvo telesná výchova - matematika

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  FTVŠ UK Bratislava

  1992

  75-02-9, pedagogické vedy

  Titul docent

  FTVŠ UK Bratislava

  1999

  r

  športová kinantropológia

  Titul profesor

  FTVŠ UK Bratislava

  2011

  športová kinantropológia