prof. Viktor Hladush, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. Viktor Hladush, DrSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (Levoča)

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: viktor.hladush@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Dátum narodenia - 04.01.1960

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - Štátna Univerzita M.V. Lomonosova, Moskva RF, 1992

  Obdor a program - Pedagogika a psychlógia

  Vysokoškolské vzdelanie tretieto stupňa - Národná akadémia Ukrajiny (PhD., Kyjev, Ukrajina), 2001, Historické vedy

  Titul docent - Ministerstvo školstva (Kyjev, Ukrajina), 2002, Historické vedy

  Doktor vied - Štátna pedagogická univerzita M.P. Drahomanova (DrSc.), 2013, Špeciálna pedagogika

  Titul profesor - Ministerstvo školstva (Kyjev, Ukrajina), 2015, Špeciálna pedagogika

  Predchádzajúca pedagogická činnosť - Národná pedagogická univerzita Dnepr (1992-2016), Ukrajina - Špeciálna pedagogika, Špeciálna psychológia, Inkluzívna pedagogika, Špeciálna diagnostika

  Aktuálna pedagogická činnosť - Akadémia pedagogických vied Kyjev (2016-2019), Ukrajina - Špeciálna pedagogika, Špeciálna psychológia, Špeciálna diagnostika a prognostika, Výchova k zdraviu, Inkluzívna pedagogika