PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.

  Vedúci katedry, Univerzitný docent
  PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A 246
  Telefón: +421918 722 148
  Email: andrej.hubinak@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  PF UKF Nitra

  2004

  Telesná výchova pre ŽŠ a SŠ – špecializácia tréner atletiky II. triedy

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

   

   

  PF Katolícka Univerzita

  2010

  Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy (75-02-9) v  špecializácii teória vyučovania predmetov na 1.stupni ZŠ