Udelené v roku 2020

Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2019

Milan Ligoš (pedagogická činnosť)
Petra Lajčiaková (mimoriadne kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti)
Mariia Kokh (študentka)

 

Udelené v roku 2019 

Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2018

Marián Soják (pedagogická činnosť)
Peter Olexák (publikačná a vedeckovýskumná činnosť)
Ján Hrkút (prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou)
Klaudia Brázdilová (študentka)

 

Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Milan Ligoš

 

Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

Daniel Stankovič

 

Udelené v roku 2018

Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2017

Petra Lajčiaková (pedagogická činnosť)
Katarína Labudová (publikačná a vedeckovýskumná činnosť)
Jana Juhásová z KSJL (prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou)
Viera Kováčová (mimoriadne kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti)
Pavol Dérer (študent)

 

Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Jela Kehoe

 

Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

Pavol Dérer

 

Udelené v roku 2017

Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Petra Lajčiaková

 

Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

Františka Šiškovičová

 

Udelené v roku 2016

Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Jana Juhásová (KG)

 

Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

Samuel Štefan Mahút