Udelené v roku 2022

  Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2021

  Katalin Balogné Bérces (pedagogická činnosť)
  Juraj Holdoš (prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou)
  Alžbeta Ondrisová (mimoriadne kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti)
  Annamária Adamčíková (študentka)

   

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

  Martin Junek

   

  Udelené v roku 2021

  Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2020

  Eva Urbanová (pedagogická činnosť)
  Terézia Rončáková (publikačná a vedeckovýskumná činnosť)
  Andrea Miškovová (študentka)
  Daniel Čollák (študent)

   

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

  Annamária Adamčíková

   

  Udelené v roku 2020

  Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2019

  Milan Ligoš (pedagogická činnosť)
  Petra Lajčiaková (mimoriadne kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti)
  Mariia Kokh (študentka)

   

  Udelené v roku 2019 

  Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2018

  Marián Soják (pedagogická činnosť)
  Peter Olexák (publikačná a vedeckovýskumná činnosť)
  Ján Hrkút (prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou)
  Klaudia Brázdilová (študentka)

   

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

  Milan Ligoš

   

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

  Daniel Stankovič

   

  Udelené v roku 2018

  Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2017

  Petra Lajčiaková (pedagogická činnosť)
  Katarína Labudová (publikačná a vedeckovýskumná činnosť)
  Jana Juhásová z KSJL (prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou)
  Viera Kováčová (mimoriadne kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti)
  Pavol Dérer (študent)

   

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

  Jela Kehoe

   

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

  Pavol Dérer

   

  Udelené v roku 2017

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

  Petra Lajčiaková

   

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

  Františka Šiškovičová

   

  Udelené v roku 2016

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

  Jana Juhásová (KG)

   

  Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa študentstva

  Samuel Štefan Mahút