A few important dates for the semester // Niektoré dôležité termíny na semester

  winter semester 2023/2024 // zimný semester 2023/2024

  -- Teaching period // Výučbové obdobie: 18. 09. 2023 – 17. 12. 2023
  -- No teaching by dean's decree // Dekanské voľno: 30–31. 10. 2023
  -- Publication of topics of final (BA, MA) theses // Zverejnenie tém záverečných (bakalárskych, diplomových) prác: till 31. 10. 2023
  -- Registration of the topic of the thesis in ais // Prihlásenie na tému záverečnej práce v informačnom systéme: till 30. 11. 2023
  -- Exam period // Skúškové obdobie: 08. 01. 2024 – 18. 02. 2024
  -- Registration of course results in ais // Zapisovanie hodnotenia: 03. 01. 2024 – 23. 02. 2024
  Coming up in the summer semester:
  -- Teaching period // Výučbové obdobie v letnom semestri: 19. 02. – 19. 05. 2024
  -- Exam period // Skúškové obdobie v letnom semestri: 20. 05. – 30. 06. 2024
  -- Thesis submission // Odovzdanie záverečných prác: till 31. 03. 2024 (BA theses); 04. 04. 2024 (MA theses); for the August term of state exams // pre augustový termín štátnych skúšok: 19. 06. 2024
  -- No teaching by rector's decree // Rektorské voľno: 28. 03. & 02. 04. 2024
  -- State exams // Štátne skúšky: máj/jún: 27. 05. – 07. 06. 2024; august: 19. 08. – 23. 08. 2024
  Beginning of the semester in the academic year 2024/2025 // Začiatok semestra v akademickom roku 2024/2025: 16. 09. 2024