A few important dates for the semester // Niektoré dôležité termíny na semester

  summer semester // letný semester 2022/2023
  • Teaching period in the summer semester // Výučbové obdobie v letnom semestri: 20. február – 21. máj 2023
  • Thesis submission // Odovzdanie záverečných prác: 31. 03. 2023 (BA theses); 04. 04. 2023 (MA theses)
  • No teaching by rector's decree // Rektorské voľno: 6. apríl & 11. apríl 2023
  • Exam period // Skúškové obdobie v letnom semestri: 22. máj – 2. júl 2023
  • State exams (May/June) // Štátne skúšky (máj/jún): 29. 05. – 09. 06. 2023
  • Thesis submission for the August term of state exams // Odovzdanie záverečných prác pre augustový termín štátnych skúšok: 18. 06. 2023
  • State exams (Aug) // Štátne skúšky (august): 21. 08. – 25. 08. 2023


  Coming up next:

  • Beginning of the winter semester in the academic year 2023/2024 // Začiatok zimného semestra v akademickom roku 2023/2024: 18. september 2023