Vyučovanie pre stredné školy

    Katedra anglického jazyka a literatúry ponúka pre stredné školy kreatívnu výučbu angličtiny

    Ak máte záujem dohodnúť sa na konkrétnych vyučovacích hodinách, napíšte na mail: jaroslava.matlakova@ku.sk
    Vyučovanie pre stredné školy:
    https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/filozoficka-fakulta/novinky/vyucovanie-pre-stredne-skoly.html