Do kríža o slobode slova

    V diskusnej relácii na Dvojke o problematike slobody slova debatoval aj vyučujúci z našej katedry filozofie.
    Do kríža o slobode slova

    Rozhlas a televízia Slovenska 16. 3. 2022 v rámci relácie Do kríža odvysielala diskusiu na aktuálnu tému „Sloboda slova nielen v čase vojny“. Moderátor Jaroslav Daniška v nej privítal bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča, sociológa Michala Vašečku a filozofa Mariana Kunu, vyučujúceho z FF KU v Ružomberku. Hostia sa venovali aktuálnym spoločenským otázkam ako napr. problematike zvyšujúcej sa polarizácie, radikalizácie politickej diskusie, ale hlavne téme slobody slova a prejavu. Pozreli sa čiastočne na problém dezinformácií, ale najmä na reakciu zo strany štátu, ktorý sa snaží určité kanály ich šírenia limitovať. Viacerí z hostí vyjadrili obavu, že sa obmedzovanie určitých prejavov deje nepremyslene a Marian Kuna upozornil, že pri vypínaní portálov, ironicky, „ideme ruskou cestou zoči-voči ruským hrozbám“.

    Relácia je dostupná v archíve