FF KU udelila Ceny dekana za rok 2022

  Aj naša doktorandka Iveta Fiľová je medzi ocenenými cenou dekana za rok 2022.
  FF KU udelila Ceny dekana za rok 2022

  Šiesti pedagógovia, študenti a nepedagogickí zamestnanci Filozofickej fakulty KU boli na sklonku výučbovej časti letného semestra akademického roka 2022/2023 ocenení tradičnou Cenou dekana FF KU. Pri príležitosti stretnutia pedagogickej rady fakulty si ju z rúk dekana Mgr. Samuela Štefana Mahúta, PhD., v stredu 10. mája prevzali:

  • doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., a doc. PhDr. Peter Olexák, PhD., v kategórii vysokoškolských učiteľov, výskumných alebo umeleckých pracovníkov FF KU;
  • Mgr. Iveta Fiľová, Bc. Martin Junek a Bc. Jozef Pikula v kategórii študentov FF KU;
  • Lotta Mižiková v kategórii nepedagogických zamestnancov FF KU.

  Komisia na udeľovanie Ceny dekana zaznamenala 11 návrhov od 12 navrhovateľov z radov všetkých zamestnancov a študentov fakulty. Dvojnásobne navrhnutá bola doktorandka Katedry filozofie Iveta Fiľová.

  Vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry Dana Baláková bola ocenená v kontexte svojho životného jubilea (60 rokov). Na ružomberskej vysokoškolskej inštitúcii pôsobí nepretržite od roku 1997. V rokoch 2007 – 2011 bola dekankou FF KU. Je aktívna v Medzinárodnej komisii pre výskum frazeológie slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov aj v Slovenskej frazeologickej komisii pri Slovenskom komitéte slavistov. Vedie ružomberskú pobočku Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV.

  Historik Peter Olexák je prvým dvojnásobným nositeľom Ceny dekana; prvýkrát ju získal v roku 2019. Tentoraz jeho navrhovateľ vyzdvihol „mimoriadne kvalitné a dlhoročné vedenie študentov, vzdelávanie, príkladnú pedagogickú činnosť a kvalitný výskum“. V roku 2022 mu vyšla vo vydavateľstve Society for Human Studies prestížna publikácia Stručná história vzťahov cirkvi a štátu. Tento rok zároveň oslavuje jubileum 50 rokov.

  Ivete Fiľovej navrhovateľ napísal, že „bola a je jedným z hlavných inciátorov obnovenia študentského života na univerzite v postcovidovom období a prostredníkom medzi skupinkou angažovaných študentov troch fakúlt KU nachádzajúcich sa v Ružomberku“. Fakulta aj univerzita pocítili jej zanietenosť a organizačné schopnosti pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ale aj pri rozličných iných podujatiach na fakultnej aj celouniverzitnej úrovni. Študenti oceňujú je nápadité a výnimočné hodiny.

  Študent histórie a slovenského jazyka Martin Junek je na fakulte známy nielen vynikajúcimi študijnými výsledkami, ale najmä angažovanosťou v mnohých aktivitách a reprezentáciou fakulty. Je členom Akademického senátu KU a navrhovateľ vyzdvihol aj jeho nezištnú pomoc v štúdiu svojim kolegom.

  V návrhu na ocenenie študenta žurnalistiky Jozefa Pikulu zaznelo, že „učitelia sa na neho obracajú s viacerými prosbami a Jozef nikdy nepovie nie“. Bol výrazne zapojený do organizácie Dňa otvorených dverí, do novinárskej súťaže pre stredné školy MedArt, podieľa sa na tvorbe propagačných vizuálov, contentu na sociálnych sieťach a pod. Je členom Akademického senátu FF KU.

  Lottu Mižikovú poznajú študenti aj zamestnanci FF KU zo študijného oddelenia. Ocenená bola za dlhoročnú svedomitú prácu. Navrhovateľ vyzdvihol, že pani Mižiková „je pracovitá, ochotná a voči študentom veľmi ústretová, ale aj primerane prísna. Okrem toho sa výrazne podieľa na vytváraní priateľskej a srdečnej atmosféry na pracovisku.“ Koncom tohto roka odchádza do dôchodku.

  Ocenení dostali okrem pamätného listu aj hodnotné poukážky či vecné ceny, ktoré fakulte pri tejto príležitosti venovala ružomberská pobočka spoločnosti Kinekus, predajňa Tescoma Ružomberok - Euroglass a známy miestny športový obchod Adam Šport. Za prejavenú podporu im srdečne ďakujeme.