Filozofická olympiáda po dvoch rokoch opäť v Ružomberku

  Medzinárodná filozofická olympiáda sa uskutočnila po dvoch rokoch opäť na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.
  Filozofická olympiáda po dvoch rokoch opäť v Ružomberku
  Od roku 1993 sa pod záštitou UNESCO koná medzinárodná súťaž v písaní filozofických esejí určená pre študentov predposledných a posledných ročníkov stredných škôl pod názvom International Philosophy Olympiad (IPO). Cieľom súťaže je stimulovať a podporovať rozvoj kritického myslenia.
   
  V súčasnosti sa národné kolá Medzinárodnej filozofickej olympiády konajú už v 53 krajinách sveta. Víťazi národných kvalifikačných kôl postupujú do medzinárodného kola, ktoré sa koná vždy v inej krajine. Od roku 2016 môžu aj slovenskí študenti postúpiť na túto medzinárodnú súťaž a to prostredníctvom slovenskej filozofickej olympiády, ktorú organizuje Katedra filozofie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku.

  Na olympiádu sa tento rok prihlásilo 130 študentov z celého Slovenska. Po privítaní v aule sa prítomným prihovoril dekan FF KU Marek Babic a Ján Hrkút z katedry filozofie. Študenti v 120 minútovom limite písali svoje filozofické eseje na jedno z nasledúcich zadaní:

  1) „Považujem za odvážnejšieho toho, kto prekoná svoje vlastné túžby ako toho, kto porazí svojich nepriateľov. Najťažším víťazstvom je víťazstvo nad sebou samým.“ (Aristoteles)

  2) „Komično neexistuje mimo oblasť ľudskej sféry... Ako je možné, že tak dôležitý fakt vo svojej jednoduchosti neupútal pozornosť filozofov? Niektorí definovali človeka ako živočícha, ktorý sa vie smiať.“ (Henry Bergson)

  3) "Keďže práve rozum stavia človeka nad všetky ostatné živé bytosti a dáva mu prevahu a nadvládu nad nimi, je dozaista predmetom, ktorý už pre svoju vznešenosť stojí za námahu skúmať." (John Locke)

  Počas súťažného programu študentov fakultu navštívili aj ich stredoškolskí učitelia, ktorí sa stretli na didaktickom seminári k metódam, ktoré sa dajú využiť na predmetoch náuka o spoločnosti a občianska náuka.

  Výsledky slovenského kola olympiády budú známe na do konca novembra 2022. Do druhého kvalifikačného kola (v anglickom jazyku) budú pozvaní autori najlepších 20 prác. Dvaja študenti, ktorí zvíťazia v kvalifikačnom kole získajú nomináciu a budú reprezentovať Slovensko na International Philosophy Olympiad v Grécku v máji 2023.