Kvalifikačné kolo IPO na FF KU v Ružomberku

  V priestoroch univerzitnej knižnice sa v utorok 31. januára 2023 uskutočnila súťaž o dve postupové miesta na Medzinárodnú filozofickú olympiádu, ktorá sa uskutoční v máji 2023 v Grécku.
  Kvalifikačné kolo IPO na FF KU v Ružomberku

  Na súťaži sa zúčastnilo 23 študentov, ktorí postúpili z celoslovenského kola, kde svoje práce písali v slovenskom jazyku. Druhé, kvalifikačné, kolo preverilo schopnosť študentov napísať filozofickú esej v anglickom jazyku. Študenti si mohli vybrať z troch nasledujúcich citátov, na ktoré mali svojou esejou reagovať:

  (1) Traditionally, humans were regarded as homo faber, the only species capable of using or at any rate of manufacturing tools. Yet in 1961 Jane Goodall observed how a chimpanzee broke off the branch of bush, modified it and then used it to fish for termites in a mound. When she reported this to her colleague, the palaeontologist Louis Leakey, the latter famously remarked: ‘Now we must redefine tool, redefine Man, or accept chimpanzees as humans’. All three options have been pursued, but only the second one is remotely palatable. (Hans-Johan Glock)

  (2) One of the axioms of morality is `ought implies can` – there can be no duty without the capacity to carry it out. (David S. Oderberg)

  (3) If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them. (K.R.Popper)

  Výsledky súťaže sa dozvieme približne za 3 týždne, po tom, ako hodnotiaca komisia zhodnotí a vyberie najlepšie práce podľa metodiky a kritérií IPO.

   

  Ján Hrkút