Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Úspešne sme zavŕšili účasť na prvej fáze medzinárodného výskumného projektu a pokračujeme ďalej.
  Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Faith and Freedom: Research Initiative je medzinárodným výskumným projektom, ktorý je zastrešený Nanovic Institue for European Studies na University of Notre Dame, USA. Cieľom projektu je preskúmať úlohu vierou motivovaných aktérov (jednotlivcov aj inštitúcií) na vytváraní a podporovaní ekonomickej, politickej a náboženskej slobody v strednej a východnej Európe pred a po roku 1989.

  Medzi základné otázky, na ktoré sa projekt zameriava patria: 1) Aká bola úloha náboženskej viery pri vzdorovaní obmedzeniam slobody v komunistických režimoch v strednej a východnej Európe?; 2) Aká bola úloha viery počas transformácie týchto spoločností z komunizmu na demokratické zriadenia založené na slobodnom trhu?; 3) Aká je úloha viery pri budovaní udržateľného podnikateľského prostredia v post-komunistických krajinách?; 4) Aká je úloha viery pri budovaní silnej občianskej spoločnosti a komunít v bývalých komunistických krajinách?

  Tieto otázky sú skúmané ako súčasť širšej problematiky dotýkajúcej sa vzťahu medzi (predovšetkým, no nie výlučne) Katolíckou cirkvou a kapitalizmom, rozličných interpretácií slobody (tak v náboženskom, ako aj nenáboženskom kontexte), či príspevku náboženstiev k budovaniu životaschopnej občianskej spoločnosti.

  Okrem University of Notre Dame je do projektu zapojených 5 univerzít zo strednej a východnej Európy – Katolícka univerzita v Ružomberku, Ukrajinská katolícka univerzita v Ľvove, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Chorvátska katolícka univerzita v Záhrebe a gruzínska Univerzita Sulkhan-Sabu Orbelianiho.

  Prvá fáza projektu trvala od decembra 2020 do júna 2021 a grantový tím FF KU sa skladal z troch vyučujúcich z katedry filozofie a žurnalistiky a dvoch študentov z katedry anglického jazyka a literatúry a žurnalistiky: Ján Baňas (koordinátor projektu na fakulte), Terézia Rončáková, Peter Kravčák, Dominika Kunová a Matúš Ján Capko. Počas prvej fázy tím spracoval zoznam viac ako 450 publikácií venujúcich sa výskumnej téme v slovenskom kontexte, pripravil 20 analytických zhrnutí publikácií, ktoré budú slúžiť ako študijná literatúra pre pripravovaný online kurz ponúkaný študentom na University of Notre Dame, ako aj na ostatných zapojených univerzitách a realizoval rozhovory s 8 priamymi aktérmi (napr. Jánom Čarnogurským, Františkom Mikloškom, Alojzom Tkáčom, Teréziou Lenczovou či Bohdanom Hroboňom), ktorí rôznymi spôsobmi trpeli a vzdorovali komunistickému režimu a tiež prispeli k úspešnému prechodu od komunizmu k slobodnej spoločnosti.

  V rámci prvej fázy prebehlo viacero online stretnutí výskumníkov zapojených do projektu a bola zorganizovaná medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Trauma of Communism. Z konferencie bude publikovaný zborník, ktorý je momentálne v štádiu finalizácie.

  V druhej fáze grantové tímy na jednotlivých zapojených univerzitách pokračujú vo výskume literatúry a v rozhovoroch s očitými svedkami udalostí. Okrem viacerých plánovaných online workshopov sa v rámci prebiehajúcej druhej fázy v Ľvove uskutoční (február 2022) ďalšia medzinárodná vedecká konferencia o sociálnej spravodlivosti, ľudských právach a spoločnom dobre, v rámci ktorej bude sekcia vyhradená projektu Faith and Freedom.