Naša študentka uspela v najprestížnejšej recitačnej súťaži na Slovensku

    Iveta Kloptová obsadila na Hviezdoslavovom Kubíne 2023 tretie miesto v kategórii dospelí recitátori.
    Naša študentka uspela v najprestížnejšej recitačnej súťaži na Slovensku

    V druhej polovici júna sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo celoštátne kolo súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín. Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v umeleckom prednese organizovanú Národným osvetovým centrom. V rámci V. kategórie prednesu prózy, dospelí recitátori, obsadila vynikajúce tretie miesto Iveta Kloptová, naša študentka doktorandského programu zo systematickej filozofie. Iveta Kloptová sa v minulosti venovala i herectvu a literárnej tvorbe. Recituje od roku 2017, kedy sa jej podarilo celoštátnu prehliadku vyhrať. Ako Iveta uvádza, na tejto aktivite ju zaujíma to, že môže „skúmať vzťah jazyka a mimojazykovej reality z perspektívy inej osoby ako mojej.“

     

    Tešíme sa, že naši študenti sa zapájajú aj do mimoškolských aktivít a k tomuto úspechu jej blahoželáme.