Návšteva z partnerskej univerzity

    Návšteva z partnerskej polytechniky v Ľvove
    Návšteva z partnerskej univerzity

    V týždni od 6. novembra 2023 našu fakultu navštívili dve kolegyne z Ľvovskej polytechnickej národnej univerzity na Ukrajine. Olesia PankivOksana Onyshchuk vyučujú predmety z oblasti filozofie, a preto počas svojho pobytu v Ružomberku navštevovali najmä výučbu na katedre filozofie. Zaujímal ich spôsob výučby, používané metódy ako aj obsah vyučovaných predmetov. Situácia na našich inštitúciách je odlišná, pretože na polytechnike v Ľvove nemajú študijný program z filozofie, ale filozofické predmety učia študentov iných, zväčša technických odborov.Na záver svojho pobytu ocenili možnosť realizovať svoju stáž na našej inštitúcii ako aj kvalitu výučby.

    Filozofická fakulta KU má uzavreté memorandum o porozumení s Ľvovskou polytechniku. Práve v tomto rámci sa realizovala návšteva kolegýň z filozofie. Ľvovskápolytechnická národná univerzita sa podľa posledného hodnotenia Times Higher Education (THE World UniversityRankings) umiestnila medzi najlepšími univerzitami na Ukrajine.