Nová kniha o jazyku

    Náš vyučujúci z katedry filozofie práve vydal novú monografiu o Aristotelovej koncepcii jazyka.
    Nová kniha o jazyku

    Labuda, Pavol: Aristotelova teória jazyka. Ružomberok: Verbum, 2021. ISBN 978-80-561-0838-3

    Jazyk je súčasťou nášho organizmu, výrazom našej psychiky, modom našej socializácie i samostatným predmetom nášho poznania. Cieľom knihy je predstaviť tieto dimenzie v ich vzájomnej podmienenosti a nechať tak pred čitateľom vyrásť komplexný obraz Aristotelovej teórie jazyka. Kniha je určená primárne tým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prenikavosťou a komplexnosťou Aristotelových pohľadov na ľudský jazyk. Zaujať však môže všetkých, čo sa pri skúmaní povahy jazyka neboja hľadať inšpiráciu v dejinách.

    Kniha je dostupná prostredníctvom kníhkupectva Artforum.