Stretnutie absolventov filozofie

    Cez víkend sme v budove fakulty privítali našich absolventov.
    Stretnutie absolventov filozofie

    Dňa 16. júla 2022 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo stretnutie absolventov magisterského študijného programu filozofia z roku 2008. Šiesti absolventi si prezreli budovu a na posedení pokračovali v neformálnych rozhovoroch o svojich skúsenostiach z práce i o rodinných udalostiach.

    Peter Volek