Úspech SR na medzinárodnej filozofickej olympiáde v Grécku

    Zástupca Slovenska uspel na medzinárodnej filozofickej olympiáde.
    Úspech SR na medzinárodnej filozofickej olympiáde v Grécku

    Medzinárodnej filozofickej olympiády (IPO), ktorá sa v dňoch 11. – 14. mája 2023 uskutočnila v archaickej Olympii, sa zúčastnilo 100 študentov a 100 hodnotiteľov zo 49 krajín sveta. Katedra filozofie FF KU, ktorá je hlavným organizátorom slovenského kola súťaže, nominovala za našu krajinu do súťaže dvoch vynikajúcich reprezentantov: Pavla Beblavého z bratislavského Gymnázia pre mimoriadne nadané deti a Matúša Lehockého z Gymnázia Andrej Vrábla v Leviciach. Esej každého študenta bola hodnotená minimálne 8 a maximálne 28 nezávislými hodnotiteľmi podľa piatich kritérií: relevancia vo vzťahu k zvolenej téme, filozofická erudovanosť, argumentačná sila, logická koherencia a miera originality. Organizačný výbor IPO na záver udelil 2 zlaté, 3 strieborné, 8 bronzových medailí a ďalších 16 účastníkov, ktorých eseje mali úroveň veľmi blízku bronzovým medailistom sa nakoniec rozhodol odmeniť udelením čestného uznania.

    Študent Matúš Lehocký získal na 31. ročníku medzinárodnej filozofickej olympiády čestné uznanie, k čomu mu celý tím KF FF KU srdečne gratuluje! Už teraz sa na katedre tešíme na nasledujúce národné kolo súťaže písania filozofických esejí, na základe ktorých spomedzi študentov stredných škôl vyberieme dvoch najlepších, ktorí budú reprezentovať Slovensko na IPO 2024 vo fínskych Helsinkách.

    Pavol Labuda