Nemčina hravou formou

    Naša vyučujúca nemeckého jazyka so študentmi pripravila workshop pre stredoškolákov.
    Nemčina hravou formou

    V pondelok 28. 3. 2022 sa na Katedre germanistiky FF KU konal workshop v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 21 žiakov 2. B triedy Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne. Na workshope, ktorého ťažiskovou témou bolo nakupovanie, dary a obdarovávanie, sa okrem Dr. Jany Juhásovej aktívne podieľali aj študentky 1. ročníka Mgr. štúdia učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry. Pestré hrové aktivity, ako aj pieseň boli zamerané najmä na zdokonaľovanie fonetickej stránky nemeckého jazyka. Po skončení workshopu bola pre žiakov pripravená prehliadka knižnice KU. Odozva žiakov na toto podujatie bola veľmi dobrá. Budeme sa tešiť, ak k nám zavítajú i v budúcnosti.