Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Adam Bžoch
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-530-8
  Krátke dejiny nizozemskej literatúry

  Práca je vlastne prvým slovenským serióznym pokusom o historické a analytické zachytenie fenoménu 'nizozemská literatúra'. Autor sleduje túto literatúru od najstarších čias až po súčasnosť(...), okrem odbornej erudície prezentuje rozprávačský talent a navyše má zmysel pre didaktickú aplikáciu odborných znalostí.' Ladislav Šimon