Perspektíva ako systém predpokladov vo vybraných prózach Christy Wolfovej

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Dvorský Juraj
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM – vydavateľstvo KU, 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:9788056108826
  Perspektíva ako systém predpokladov vo vybraných prózach Christy Wolfovej