Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Paulína Šedíková Čuhová (ed.)
    Vydavateľstvo:Bratislava : Chronos. 2017
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-89027-47-7
    Podoby faktuálneho naratívu