Mgr. učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

    Opis študijného programu

    Odporúčaný študijný plán

    Informačné listy predmetov