Konzultačné hodiny

    Paulína Šedíková Čuhová: pondelok: 14.30 -16.00 - potrebné dohodnúť sa predtým e-mailom
    Jana Juhásová: streda 8.00 – 9.30 - potrebné dohodnúť sa predtým e-mailom
    Juraj Dvorský: pondelok 10.30 hod. do 12.00