Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:FF UMB
  Číslo projektu:VEGA 1/0157/17
  Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.
  Zahraničný projekt:nie