Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0200/21
    Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
    Spoluriešitelia:PaedDr. Katarína Labudová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie