Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti v súčasnej dobe

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA 1/0043/20
  Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:Mgr. Eva Pršová, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.
  Zahraničný projekt:nie