Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti v súčasnej dobe

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0043/20
    Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
    Vedúci projektu:Mgr. Eva Pršová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie