Kongres historickej demografie

    Vyučujúci z katedry histórie prezentoval závery výskumu na európskom kongrese.
    Kongres historickej demografie

    V dňoch 2. až 5. marca 2022 sa konal už v poradí štvrtý kongres Európskej spoločnosti historickej demografie (European Society of Historical Demography) v Madride. Pre pandemické opatrenia kongres prebiehal hybridnou formou. Na kongrese aktívne vystúpil aj člen katedry histórie Ján Golian. Príspevok The Operation of Natural Selection Through Differental Mortality due to Infectiou Diseases. The Study of the Detva Population During the Great Epidemics, 1840 – 1920 bol záverom jeho výskumu s prof. Grazynou Liczbińskou z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. Príspevok bol výstupom ich spoločného grantu podporeného Vyšehradským fondom a grantu VEGA Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí, ktorý je riešený na našej fakulte.