Mesto Ružomberok ocenilo aj našu študentku

    Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva mesto Ružomberok ocenilo študentov za mimoriadne výsledky a aktivity za predchádzajúci akademický rok.
    Mesto Ružomberok ocenilo aj našu študentku

    Tradičné oceňovanie študentov sa v roku 2021 pre pandémiu uskutočnilo až v polovici decembra. Primátor Igor Čombor privítal na Mestskom úrade aj študentov z našej univerzity, konkrétne Annamáriu Adamčíkovú (FF KU), Jozefa Horváta (PF KU) a Moniku Timkovú (FZ KU) a odovzdal im pamätné listy mesta Ružomberok.

     

    K oceneniu špeciálne blahoželáme Annamárii Adamčíkovej, našej magisterskej študentke učiteľstva histórie a náboženskej výchovy. Annamária je aktívna v Akademickom senáte FF KU, v Študentskom kolégiu dekana FF KU a svojimi nápadmi prispieva k zlepšovaniu komunikácie medzi pedagógmi a študentmi vnútri fakulty, aj smerom k prostrediu mesta a regiónu. V minulosti spoluorganizovala charitatívnu zbierku vo vianočnom období. Pomáhala tiež propagovať Katolícku univerzitu v Ružomberku na sociálnych sieťach a iných podujatiach.