Nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

    Prečítajte si príspevky v novom čísle Kultúrnych dejín!
    Nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

    V týchto dňoch vyšlo nové číslo (2/2021) časopisu Kultúrne dejiny. Čitatelia v ňom nájdu štyri vedecké články, v ktorých sú reflektované témy z obdobia novoveku, ranného novoveku a moderných dejín. V prvej štúdii záujemcovia nájdu text Davida Papajíka K nezdařeným založením klášterů v českých zemích ve středověku na příkladu tržeckého kláštera. Ďalší článok je od dua autoriek Zuzany Lopatkovej a Radoslavy Ristovskej Produkcia univerzitnej tlačiarne Trnavskej univerzity (1635 – 1777) vo vidieckom farskom prostredí. Ďalší text je od Zbyňka Vydru, ktorý pojednáva o výchove a vzdelávaní detí medzi cárskou šľachtou Education and Aristocratic Childhood in Late Imperial Russia. Štvrtou štúdiuou je príspevok Evy Hasalovej s názvomIdeálna a reálna dámska módna norma. (Na príklade vizuálnych prameňov zo 70. a 80. rokov 19. storočia).

    V časopise čitatelia nájdu aj rozhovorom s vedúcim redaktorom časopisu Kultúrne dejiny prof. Davidom Papajíkom, ktorý sa zrealizoval pri príležitosti jeho životného jubilea. Ďalšou súčasťou sú recenzie, anotácie nových knižných titulov a správy z vedeckých podujatí. V rubrike internetové odkazy sa čitatelia môžu zoznámiť s webovými stránkami zameranými na tému prvého zjednotenia Nemecka. 

    Full-texty celého čísla sú dostupné na webstránke časopisu.