Smútočné oznámenie (aktualizované 8.3. 2022)

  „...a pointa bola v tom,“

  Mgr. Peter Zmátlo, PhD.

  19. januára 1965 – 3. marca 2022


  Všetci, ktorí sme poznali nášho kolegu a vynikajúceho priateľa, Peťa Zmátla, sme často počúvali aj tento jeho výrok, najmä počas spoločných stretnutí, keď nám s oduševnením rozprával svoje zažité príbehy, ktoré vždy mali svoju „pointu“. Všade, kde sa objavil, chtiac-nechtiac zavládla veselá atmosféra. Jeho prítomnosť bola vždy dôvodom na zlepšenie nálady všetkým, ktorí sa s ním stretli. Bol jedným zo „služobne“ najstarších pracovníkov Katedry histórie FF KU v Ružomberku, kde pracoval už od októbra 1997. Študoval na UPJŠ v Prešove a doktorandské štúdium ukončil v roku 2002 na Prešovskej univerzite v Prešove. Nielen na Katolíckej univerzite v Ružomberku zanechal počas svojho pôsobenia veľký kus seba.

  Príbehy v minulom čase v sebe nesú istý smútok a nostalgiu z plynutia času. Aj ľudský život sa raz stane minulosťou. Peťo sa ako skúsený historik aj s touto realitou stretával veľmi často.

   

  Peťo, budeš nám chýbať!