Vedecké sympózium Ne-svoboda, despocie a totalitarizmus v kultuře a v kulturních dějinách

    Naša katedra histórie participovala na tradičnej konferencii z oblasti kultúrnych dejín.
    Vedecké sympózium Ne-svoboda, despocie a totalitarizmus v kultuře a v kulturních dějinách

    V dňoch 20. až 22. októbra 2021 sa uskutočnilo v Brne v priestoroch Akadémie vied ČR – tamojšieho Archeologického ústavu AV ČR vedecké sympózium v rámci 4. ročníka odborných podujatí ku kultúrnym dejinám. Na tomto trojdňovom podujatí vystúpili viacerí odborníci z vedeckých ústavov AV ČR a z českých a slovenských univerzít. Hlavným organizátorom bola Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. a jej predseda docent Radomír Vlček, pričom jedným zo spoluorganizátorov bola aj Filozofická fakulta KU v Ružomberku, za ktorú sa na tomto podujatí zúčastnili vedúci Katedry histórie FF KU a predseda Akademického senátu FF KU Dr. Miroslav Huťka a zástupca vedúceho Katedry histórie FF KU Dr. Peter Zmátlo. Za tri dni si mohli účastníci vypočuť približne 30 referátov, väčšinou prezenčne, no niektorí vystúpili online cez aplikáciu zoom. Z tohto sympózia bude v krátkom čase vytlačený vedecký zborník obsahujúci prednesené referáty i príspevky, ktoré pôvodne poslali autori na pôvodný termín sympózia pred rokom, ale na tohtoročnom podujatí sa už nezúčastnili. V prvý deň po skončení odborného programu sa uskutočnila taktiež prezentácia odborných časopisov a nových monografií, pričom spomínaní kolegovia z Filozofickej fakulty KU v Ružomberku prezentovali pre českých a slovenských kolegov odborný časopis Kultúrne dejiny.

    Peter Zmátlo