Vyšla nová vysokoškolská učebnica Regionální dějiny : metodologie - problémy - praxe

    Katedra histórie FF KU sa teší z nového publikačného výstupu člena katedry, prof. PhDr. Davida Papajíka, PhD.