Vyšla publikácia o najstaršej mestskej knihe Ružomberka

    Doktorand katedry histórie pripravil zaujímavú knihu o dejinách Ružomberka.
    Vyšla publikácia o najstaršej mestskej knihe Ružomberka

    Tomáš Pastucha, interný doktorand Katedry histórie na FF KU je autorom novej publikácie Najstaršia mestská kniha Ružomberka, Prothocolon Maius 1527 – 1701. (Pastucha, T.: Najstaršia mestská kniha Ružomberka, Prothocolon Maius 1527 – 1701. Ružomberok: Mesto Ružomberok, 2021, 356 s. ISBN 978-80570-2928-1.)

    Ružomberok, sídelné mesto našej univerzity i fakulty, získal prvé mestské výsady v roku 1318. Niekoľko desaťročí sa vyvíjal ako kráľovské mesto, avšak koncom 14. storočia sa stal súčasťou panstva hradu Likava. I keď v stredoveku a novoveku nepatril medzi najbohatšie a najväčšie mestské sídla dnešného Slovenska, jeho mestský archív je bohatý na vzácne písomnosti, ktoré nám objasňujú jeho minulosť. Špeciálne miesto zaujíma mestská kniha Prothocolon Maius, ktorá bola vedená v rokoch 1527 – 1701. Okrem toho, že je najstaršou mestskou knihou, je aj dôležitou jazykovou pamiatkou, keďže od roku 1531 sa do nej zapisovalo po slovensky.

    Autor v prvej časti publikácie oboznamuje čitateľa o doterajšom využití mestskej knihy v historiografii a jazykovede, približuje základné fakty o dokumente, autorstvo a na základe zápisov mestskej knihy aj fungovanie mestskej správy, stavebný vývoj a hospodárstvo Ružomberka v skúmanom období. Vo viacerých otázkach dopĺňa doterajšie poznanie o minulosti Ružomberka o nové informácie a posúva taktiež datovanie viacerých prvých písomných zmienok. Okrem toho však kniha obsahuje aj prílohy, pričom tou hlavnou a najrozsiahlejšou je kompletná pramenná edícia skúmanej mestskej knihy. Edícia je pre lepšiu prehľadnosť doplnená menným a miestnym registrom.