Workshop - Epidémie v Dlhom 19. storočí

    Na Katedre histórie FF KU sa 21. 11. 2022 uskutočnil workshop na tému Epidémie v dlhom 19. storočí. So svojimi príspevkami vystúpili: Anton Liška, Ján Golian, Peter Šoltés, Veronika Szeghy-Gayer a Michal Mudroch.