Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 74

  Spišský hrad

  Autor/Kolektív:Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.
  Ďalší autori:Ing. arch. Magdaléna Janovská, PhDr. Mária Novotná, Mgr. Martin Stejskal, PhDr. Dáša Uharčeková-Pavúková
  Vydavateľstvo:Levoča : SNM-Spišské múzeum v Levoči
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-8060-369-4
  Stiahnuť publikáciu

  Spišský hrad

  Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku II. : Visitatio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis 1655 – 1656

  Autor/Kolektív:Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.
  Vydavateľstvo:Krakov – Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-83-7490-880-1

  Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku II. : Visitatio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis 1655 – 1656

  Kristianizácia prvých storočí : okolnosti, procesy a zmeny mentality

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0222-0

  Kristianizácia prvých storočí : okolnosti, procesy a zmeny mentality

  Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)

  Autor/Kolektív:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0297-8

  Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)

  Sociálna filozofia pápežov a Druhého vatikánskeho koncilu v sociálnych encyklikách blahoslaveného Jána Pavla II.

  Autor/Kolektív:Tomáš Haburaj
  Vydavateľstvo:Sečovce: Pastel
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-971276-0-2

  Sociálna filozofia pápežov a Druhého vatikánskeho koncilu v sociálnych encyklikách blahoslaveného Jána Pavla II.

  Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století: prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992

  Autor/Kolektív:Pavel Marek, Martin Lupčo
  Vydavateľstvo:Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-7325-293-9

  Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století: prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992

  Formácia mládeže podľa vzoru blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.

  Autor/Kolektív:Tomáš Haburaj
  Vydavateľstvo:Sečovce: Pastel
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-971276-1-9

  Arcibiskup František Kordač: nástin života a díla apologety, pedagoga a politika

  Autor/Kolektív:Pavel Marek, Marek Šmíd
  Rok vydania:2013
  ISBN:ISBN 978-80-244-3371-4

  Arcibiskup František Kordač: nástin života a díla apologety, pedagoga a politika

  Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Ďalší autori:Anna Safanovičová
  Vydavateľstvo:Martin : Matica slovenská
  Rok vydania:2013
  ISBN:9788081280870

  Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku

  Čo je chronogram?

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-922-1

  Čo je chronogram?

  Svätý Vojtech – svätec, doba a kult

  Autor/Kolektív:Jaroslav Nemeš, Rastislav Kožiak a kol.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-89027-35-4

  Svätý Vojtech – svätec, doba a kult

  Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929 – 1932): ľudáci a národniari na ceste k spolupráci

  Autor/Kolektív:Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-721-0

  Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929 – 1932): ľudáci a národniari na ceste k spolupráci

  Jan Čapek ze Sán: jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:. České Budějovice : Veduta
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-86829-63-0

  Jan Čapek ze Sán: jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století

  Čeští křesťanští sociálové: příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894 – 1938

  Autor/Kolektív:Pavel Marek
  Vydavateľstvo:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-244-2970-0

  Čeští křesťanští sociálové: příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894 – 1938

  Neskorá antika a rané kresťanstvo

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-581-0

  Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

  Autor/Kolektív:Jiří Hanuš, Pavol Mačala, Pavel Marek
  Vydavateľstvo:Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2010
  ISBN:9788073252182

  Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

  Tri jazyky, štyri konfesie: etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši

  Autor/Kolektív:Peter Šoltés
  Vydavateľstvo:Bratislava: Historický ústav SAV
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-970060-6-8

  Tri jazyky, štyri konfesie: etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši

  Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich následovníci

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:Praha: Nakladatelství Lidové noviny
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-7422-004-3

  Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich následovníci

  Ružomberský historický zborník III.

  Autor/Kolektív:Jaroslav Nemeš - David Papajík (eds.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok : FF KU
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-508-7

  Ružomberský historický zborník III.

  Od antiky k stredoveku: dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  Vydavateľstvo:Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-7325-202-1

  Od antiky k stredoveku: dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476