Ako sa stať vojenským psychológom / vojenskou psychologičkou

    Robiť správne a robiť správne veci

    V pondelok 5. 12. 2022 popoludní sa na našej katedre uskutočnila interaktívna prednáška o vojenskej psychológii s následnou bohatou diskusiou. Študentky a študenti bakalárskeho i magisterského štúdia, najmä končiacich ročníkov, mali jedinečnú príležitosť oboznámiť sa so špecifikami práce psychológa v ozbrojených zložkách. Zároveň získali veľmi užitočné informácie nielen o hlavnej náplni práce vojenského psychológa, ale i o reálnych možnostiach vstupu do Ozbrojených síl SR.

    Prezentácia bola veľmi podnetná a zaujímavá, svojím praktickým zameraním priniesla výdatné množstvo cenných informácií a poznatkov.

    Ďakujeme p. náčelníčke kpt. PhDr. Ivane Slyškovej a jej kolegom z Oddelenia psychologických a sociologických činností Personálneho úradu OS SR MO SR za ich čas, ktorý nám popri svojom pracovnom vyťažení nezištne a veľkoryso venovali. Budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.