Aktivity katedry psychológie zacielené na odídencov z Ukrajiny

    Naši vyučujúci spolu s našimi študentmi pomáhajú odídencom z Ukrajiny

    Podľa aktuálnych potrieb poskytujeme krízovú intervenciu, akútnu psychosociálnu podporu, alebo psychologickú prvú pomoc, príp. základné psychologické poradenstvo pre odídencov z Ukrajiny ubytovaných na ubytovni v Ružomberku. Doposiaľ boli adresátom pomoci najmä deti a mládež vo veku od 12 do 18 rokov, ich rodičia (matky) a starí rodičia (staré matky). Kontaktovaní sme prostredníctvom sociálnej pracovníčky Anny Zhuravel, ktorá zabezpečuje chod spomínanej ubytovne a preklad pri rozhovoroch vedených psychologičkou Mgr. Katarínou Matejovou zabezpečuje naša študentka v 3. ročníku študijného programu psychológia Oľha Voznesenska.

    Naša študentka 2. ročníka študijného programu psychológia Anna Horenchuk pomáha svojimi dobrovoľníckymi aktivitami, vykonávanými ihneď od začiatku vypuknutia súčasného vojnového konfliktu: na hraničnom prechode Ubľa pravidelne každý týždeň (od štvrtka do nedele) pôsobila ako tlmočníčka a zároveň asistovala prítomným psychológom pri krízovej intervencii. Momentálne pomáha v hotspote v Michalovciach ako prekladateľka a zároveň ako koordinátorka v oblasti krízového riadenia odídencov z Ukrajiny, a to v zmysle ich aktuálnych potrieb.

    Prostredníctvom realizácie projektu Service Learning v rámci kurzu aplikovanej sociálnej psychológie pod vedením Mgr. Juraja Holdoša, PhD. študenti 2. ročníka študijného programu psychológia trikrát do týždňa navštevujú deti ukrajinských odídencov umiestnených na Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku. Plne sa im venujú a aktívne pomáhajú pri zabezpečovaní ich integrácie do triedneho a školského kolektívu.

    Ďakujeme našim študentom, ktorí svojím ľudským prístupom už teraz napĺňajú hodnotový profil absolventov psychológie.