Mgr. Katarína Matejová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  Mgr. Katarína Matejová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra psychológie

  Hrabovská cesta 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: F204
  Telefón:
  Email: katarina.matejova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  14:35 - 15:20
  Utorok
  09:40 - 10:25

  F204

  ResearchGateORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  2003 – 2010     Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

                                  doktorandské štúdium, PhD.

  1997 – 2002      Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky                                            

                                  psychológia, Mgr.

  Doplnkové vzdelanie:

  2016                   Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho         

                                 odborného zamestnanca [funkčné vzdelávanie]

  2013 – 2014      Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s deťmi, rodinou a   

                                  skupinou [aktualizačné vzdelávanie]                        

  2014                    Program efektívnej drogovej prevencie v školách a školských zariadeniach     

                                  [aktualizačné vzdelávanie]

  2013                    Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu            

                                  [inovačné vzdelávanie]  

  2013                    Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi

                                  [inovačné vzdelávanie]                                                     

  2013                    Cesta k emocionálnej zrelosti cez porozumenie sebe samému a cez skvalitnenie 

                                   kľúčových kompetencií [inovačné vzdelávanie]

  2011                    Mentalizácia v kategóriách vzťahovej väzby dieťaťa v teórii a psychologickej praxi

  2006 – 2007      EEG neurofeedback

  2005                     Využitie projektívnej hry pre psychodiagnostiku emočných porúch u detí

  2005                     Woodcock-Johnson International Edition Examiner
  2005                     Filiálna terapia
  2003 – trvá        Katat
  ýmne-imaginatívna psychoterapia

  2002                     Práca s Rorschachovou metódou I.

   

  Pracovné skúsenosti:

  2019 – trvá        Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

                                    odborná asistentka

  2004 - 2019       Diagnostické centrum Ružomberok

                                    psychologička - odborný zamestnanec s II. atestáciou

  2014                     Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

                                    lektorka vzdelávacieho programu

  2009                     IKAR, a.s.

                                    prekladateľka v spolupráci

  2003-2004         Spoločenskovedný ústav SAV Košice

                                     interná doktorandka