João Paulo Capelotti prednášal o humore a slobode slova v Brazílii

    V rámci Týždňa vedy 2022

    V rámci Týždňa vedy a techniky 2022 zorganizovala Katedra psychológie FF KU v Ružomberku online prednášku doktora Joãa Paula Capelottiho na tému Humor and freedom of speech in Brazil. Cieľom prednášky bolo poukázať na skutočnosť, že súdy musia dávať pozor na náznaky toho, či je daný prejav vtipný, aby ho vedeli primerane interpretovať. Prednášajúci tiež zdôraznil, že súdy v Brazílii majú tendenciu chrániť humor na úkor politikov, ak je to otázkou verejného záujmu.

    João Paulo Capelotti je právnik a výskumník venujúci sa humoru v brazílskom právnom systéme. V roku 2022 publikoval monografiu v portugalčine s názvom „O humor e os limites da liberdade de expressão: Teoria e jurisprudência (Humor a hranice slobody prejavu: Teória a jurisprudencia).“